Opvoedkundig Adviesbureau Alkmaar

Het opvoedkundig adviesbureau is een zelfstandige, kleinschalige, sfeervolle praktijk in het centrum van Alkmaar. De praktijk bestaat inmiddels ruim 30 jaar. Wij staan bekend om onze persoonlijke en praktische benadering voor uiteenlopende problematiek. Wij denken niet in termen van diagnoses en stoornissen, maar in termen van verstoord evenwicht, zelfherstel, autonomie en actief omgaan met de problematiek. De cliënt staat bij ons centraal. Het is voor ons dan ook belangrijk dat ouders, kinderen, jongeren en jong volwassenen zich bij ons op hun gemak voelen. Wij hebben, om onze kwaliteit en identiteit te kunnen behouden, ons niet laten contracteren door gemeenten en zorgverzekeraars.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Opvoeden lijkt zo vanzelfsprekend. Soms ontwikkelt een kind zich echter anders dan verwacht of blijkt dat een kind een achterstand of een beperking heeft. Vooral op jonge leeftijd is niet altijd duidelijk wat er precies aan de hand is. Ouders hebben mogelijk verschillende zorgen en vragen. Deze kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn, zoals bv:

Het verloop van de ontwikkeling van het kind (bedplassen, slaapproblemen, eetproblemen, pubertijdsproblemen)

Gedragsproblemen (opstandig gedrag, driftbuien)

Problemen op school (pesten, faalangst, concentratieproblemen, zwakke leerprestaties, spijbelen)

Emotionele problemen (onzekerheid, angst, rouwverwerking, verwerking echtscheiding, verwerking traumatische ervaring)

Problemen op het gebied van sociale vaardigheden

Meestal zal men zelf oplossingen vinden. Soms ontstaat de behoefte om een specialist- deskundige te raadplegen. Wij hanteren het één- hand model, dat betekent dat u bij ons met één hulpverlener te maken krijgt.

Wat zijn de mogelijkheden bij ons?

Voor ouders
Eén of meer adviesgesprekken waarin u uw zorg of vraag kunt voorleggen. Samen met de deskundige wordt dan naar een praktische aanpak/oplossing toegewerkt, waarbij het kind centraal staat.

De begeleiding kan bestaan uit:
Voor kinderen t/m ca 12 jaar
Speltherapie, soms in combinatie met sociale vaardigheidstraining, pedagogische en psychologische adviezen voor school en thuissituatie. Wij werken toe naar opheffen van eventuele blokkades, zodat het kind in zijn kracht komt, waardoor het kind zich onbelast verder kan ontwikkelen.

Voor jongeren van 12 t/m 18 jaar
Gesprekken uitgaande van de eigen belevingswereld aan de hand van spelwerkvormen. Soms gecombineerd met sociale vaardigheidstraining, tekenen, schilderen, rollenspel en gedragstherapie.
Wij werken toe naar evenwicht, zelfstandigheid en een helder krachtig zelfbeeld.

Voor Jong volwassenen va 18 jaar
Gesprekken uitgaande van de huidige situatie.
Vanuit daar kijken wij naar wie ben je (nu), wie wil je zijn, en hoe komen wij daar? Om op een ontspannen wijze in gesprek te komen maken wij vaak gebruik van spelvormen. Wij werken toe naar evenwichtigheid, zelfstandigheid en autonomie.

Mensen met een lichte verstandelijke beperking kunnen ook gebruik maken van bovengenoemde mogelijkheden.

Visie - Speltherapie

Het kan gebeuren dat een kind als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis (bv echtscheiding, ziekenhuisopname, verlies van een dierbare) emotioneel uit balans is geraakt. Wij gaan er vanuit dat een kind via spel zijn ingrijpende ervaringen kan uiten en een plekje kan geven. Spel is voor kinderen een natuurlijke vorm van omgaan met de wereld om hen heen.

Met behulp van therapeutische interventies binnen het spelbeeld kunnen kinderen leren op een veilige manier hun gevoelens te ordenen. Met deze ondersteuning kunnen kinderen leren anders om te gaan met de situatie om hen heen. Het kind komt opnieuw in ontwikkeling en kan weer op eigen kracht verder. Ouders, en indien gewenst de leerkracht, zullen dan ook zeer betrokken worden bij de hulp aan het kind.

Dossiervorming

Zonder uw schriftelijke toestemming wordt er geen informatie aan derden verstrekt. Uw dossier is alleen bij ons bekend.

Tarief

De kosten zijn €95 per zitting, na afloop ontvangt u een rekening die u per pin dient te voldoen. Cliënten van 18 jaar en ouder kunnen gebruik maken van een vergoeding van hun ziektekostenverzekering. De vergoeding is afhankelijk van de door u afgesloten ziektepolis. Het is raadzaam om vooraf bij uw verzekeraar te informeren. Deze cliënten ontvangen na afloop van het traject een declaratiefactuur voor de verzekering. Deze dient u zelf bij uw maatschappij in en u krijgt een vergoeding conform uw polis. U betaalt dus altijd eerst zelf de behandeling, u kunt na afronding van het traject de kosten declareren. Cliënten onder de 18 jaar ontvangen geen vergoeding van hun ziektekostenverzekeraar.

Huiswerkondersteuning

Onder ons dak bevindt zich ook de mogelijkheid voor huiswerk ondersteuning. Op individuele basis krijgt de middelbare scholier de mogelijkheid om te leren plannen, leren leren en concreet aan het huiswerk te werken of vragen te stellen over de stof. Bij voorkeur start de begeleiding aan het begin van de brugklas en leert hij/zij in het eerste jaar hoe in de nieuwe schoolsituatie te functioneren. Deze ondersteuning wordt afgebouwd zodra dit mogelijk is. Indien nodig zal er overleg met de school en/of therapeut zijn. Kosten €60 voor 1,5 uur.Contact

Wie kunnen contact opnemen?

In principe kunnen ouders, opvoeders, jongeren en jongvolwassenen contact met ons opnemen. Alleen indien u gebruik wilt maken van een vergoeding van uw zorgverzekering is een doorverwijzing van een huisarts noodzakelijk.

Telefonisch spreekuur

Elke maandag, woensdag en donderdag is er telefonisch spreekuur van 9.00 uur tot 9.30 uur; Buiten deze tijden kunt u uw nummer inspreken waarna wij met u contact zullen opnemen.