Marique Visscher
Orthopedagoge, speltherapeute
Werkbiografie
Welmoed van den Bos
Speltherapeute
Werkbiografie
Spoorstraat 36 1815 BK Alkmaar Kaart Tel: 072 51 55 997 info@oaalkmaar.nl

Het opvoedkundig adviesbureau is een particuliere praktijk in het centrum van Alkmaar. De praktijk bestaat ruim een kwart eeuw. Wij hebben ons niet laten contracteren door de zorgverzekeraars om onze kwaliteit te behouden en de privacy van onze clienten te kunnen waarborgen. Wij staan bekend om onze persoonlijke en praktische benadering van uiteenlopende problematiek. Wij denken niet in termen van diagnoses en stoornissen maar in termen van zelfherstel, evenwicht, autonomie en actief omgaan met problematiek. Het is dan ook belangrijk dat zowel kinderen als ouders zich bij ons op hun gemak voelen.


Waarmee kunnen wij u helpen?

Opvoeden lijkt zo vanzelfsprekend. Soms ontwikkelt een kind zich echter anders dan verwacht of blijkt dat een kind een achterstand, syndroom of andere beperking heeft. Vooral op jonge leeftijd is het niet altijd duidelijk wat er precies aan de hand is of wat het kind nodig heeft. Ouders hebben dan allerlei vragen. Deze vragen kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn, zoals bijvoorbeeld:


» Het verloop van de ontwikkeling
van het kind

(bedplassen, slaapproblemen, eetproblematiek)

» Gedragsproblemen

» Problemen op school

(pesten, faalangst, concentratieproblematiek)


» Emotionele problemen (angsten, rouwverwerking, verwerking van echtscheiding, verwerking van traumatische ervaringen)

» Problematiek als gevolg van adoptie
of uithuisplaatsing

» Begeleiding van kinderen met
een specifieke opvoedingsvraag

(b.v. kinderen met een PGB)


» Problemen op het gebied van
sociale vaardigheden


Meestal kan men zelf oplossingen vinden. Soms kan er behoefte bestaan om een deskundige te raadplegen.Visie

Het kan gebeuren dat een kind als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis (b.v. echtscheiding van de ouders, ziekenhuisopname of verlies van een dierbare) emotioneel uit balans is geraakt. Wij gaan er vanuit dat een kind via spel zijn ingrijpende ervaringen kan uiten en een plekje kan geven. Spel is voor kinderen een natuurlijke vorm van omgaan met de wereld om hen heen.

Met behulp van therapeutische interventies binnen het spelbeeld kunnen kinderen leren op een veilige manier hun gevoelens te ordenen. Met deze ondersteuning kunnen kinderen leren anders om te gaan met de situatie om hen heen. Het kind komt weer in ontwikkeling en kan op eigen kracht verder. Ouders en indien gewenst de leerkracht zullen dan ook zeer betrokken worden bij de hulp aan het kind.

Jongeren bieden wij gesprekken, uitgaande van de eigen belevingswereld, soms gecombineerd met tekenen, schilderen en rollenspelen.


Wat zijn de mogelijkheden?

Eén of meer adviesgesprekken waarbij u uw vraag, twijfel of probleem kunt voorleggen. Samen met de pedagoog wordt dan naar een praktische oplossing toegewerkt. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:


» Speltherapie voor kinderen (beeldcommunicatietherapie, cliëntcentered therapie)

» Begeleiding jongeren
(ondersteuning puberteitsproblematiek)

» Persoonlijkheidsonderzoek

» Ouderbegeleiding

» Individueel gerichte sociale vaardigheidsbegeleiding


Hoe werkt het Opvoedkundig Adviesbureau?
Nadat contact is opgenomen, sturen wij u praktische informatie over onze werkwijze. Daarnaast sturen wij u een vragenlijst toe die u na invulling aan ons kunt terugsturen zodat wij voor het eerste gesprek al over informatie beschikken. Na de eerste bijeenkomst spreken wij af waaraan en op welke wijze gewerkt zal worden.

Wij proberen u zo doeltreffend mogelijk te helpen. Soms kan dit in één of twee gesprekken. Het kan ook voorkomen dat meer consulten nodig zijn. Om u zo persoonlijk mogelijk te kunnen helpen worden bij ons zowel de therapie van het kind als de ouderbegeleiding door één en dezelfde medewerker verzorgd.

Dossiervorming

Er wordt nooit zonder toestemming van de cliënt informatie aan derden verstrekt.

Tarieven

Het tarief bedraagt €95,- per zitting. Voor een onderzoek rekenen wij twee keer een dubbel consult.

Vergoeding

Vanuit de basispolis van uw ziektekosten-verzekering worden vanaf januari 2014 de voorheen eerstelijns zittingen met generalistische basis GGZ vergoed. Er is geen eigen bijdrage. Omdat wij ons niet hebben laten contracteren door zorgverzekeraars (om onze kwaliteit te kunnen behouden) kan er een verschil zitten tussen de vergoeding en de kosten van een consult. Wij raden u aan, vooraf naar de vergoeding te informeren bij uw zorgverzekeraar.
BIG-Registratienummer: 79051290725

Wie kunnen contact opnemen?

In principe kunnen zowel opvoeders als jongeren ons benaderen. De aanmelding kan ook via huisarts, school of hulpverlenende instantie plaatsvinden.

Telefonisch spreekuur

Elke maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 09.30 uur is er telefonisch spreekuur. Buiten deze tijden kunt u uw telefoonnummer inspreken. Wij bellen u dan terug.


Spoorstraat 36 1815 BK Alkmaar Kaart Tel: 072 51 55 997 Extra info vergoedingen